ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

01
Małgorzata Holeksa

Tel.: 33 854 22 33 wew. 70

Tel. kom: 886 528 187

E-mail: mholeksa@kubala.com

02
Ewa Gojniczek

Tel.: 33 854 22 33 wew. 23

Tel. kom: 609 070 547

E-mail: egojniczek@kubala.com