EUROPEAN UNION

Informacje o dofinansowaniu

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji 

w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,
poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy KUBALA - wypromowanie produktów branży budowlanej za granicą.

 

Cel projektu: promowanie produktów branży budowlanej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych;
wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

 

Planowane efekty projektu: 

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu

Wartość projektu ogółem:
570 300.00 PLN
 
Wkład Funduszy Europejskich:
342 180.00 PLN
 
Beneficjent:
KUBALA SP. Z O.O.